กรมการแพทย์แนะให้พ่อแม่พาลูกตรวจสุขภาพช่องปากและฟันตั้งแต่แรกเกิด

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กควรเริ่มดูแลตั้งแต่แรกเกิด หรืออย่างช้าหลังจากที่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น พ่อแม่จึงต้องให้การดูแลเอาใจใส่สุขภาพปากและฟันของบุตรหลาน ในอายุระหว่าง 2-3 ขวบ ควรพามาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติแล้วฟันน้ำนมซี่แรก ของเด็กมีอายุประมาณ 6-8 เดือน จะขึ้นจนครบ 20 ซี่ เมื่ออายุประมาณ 2 ขวบครึ่ง เมื่อฟันขึ้นเด็กอาจจะมีอาการปวด มีไข้ คันบริเวณเหงือก และมีน้ำลายไหลเกือบตลอดเวลา การดูแลสุขภาพช่องและฟันจะทำให้เด็กมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่สมวัยของเด็ก

นอกจากนี้ ฟันน้ำนมยังช่วยกันที่ไว้ให้ฟันแท้ซึ่งจะขึ้นในตำแหน่งนั้นได้อย่างถูกต้อง และช่วยในการออกเสียงของเด็ก พ่อเเม่ควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์ ก่อนเด็กมีอายุระหว่าง 2-3 ขวบ

ทันตแพทย์แนะนำวิธีดูแลรักษาฟันของเด็ก ดังนี้
1.ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างพอเหมาะ
2.เมื่อเด็กมีฟันน้ำนมซี่แรกงอกขึ้นมา ควรเลือกแปรงสีฟันที่มีขนแปรง อ่อนนุ่ม ขนละเอียด หัวแปรงต้องมีขนาดพอดีกับช่องปากเด็ก และมีด้ามแปรงที่จับกระชับมือสำหรับผู้ใหญ่ และที่สำคัญควรพาบุตรหลานไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.พ่อแม่ควรให้เด็กแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง

Author: อุ๋ง