คณะผู้แทนสหภาพยุโรปร่วมมือกับไทยสู่อาเซียน มุ่งมั่นแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

นาย Joao Aguiar Machado แสดงความขอบคุณไทย ถึงความมุ่งมั่นในความร่วมมือแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ที่ผ่านมา พร้อมทั้งชื่นชมบทบาทความเข้มแข็งของไทย ในการผลักดันแก้ปัญหาดังกล่าวในภูมิภาคในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียน คณะผู้แทนสหภาพยุโรป มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 3 – 4 เม.ย.62 พร้อมหารือร่วมกัน เพื่อรับมือในการแก้ปัญหา IUU ในอนาคต โดยเฉพาะความต่อเนื่องในการดำรงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายนอกน่านน้ำไทย ซึ่งสหภาพยุโรป พร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนและสนับสนุนการขับเคลื่อนของไทยในการผลักดันแก้ปัญหาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน

   พล.อ.ประวิตร กล่าวขอบคุณ คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ที่สนับสนุนไทยในการการแก้ปัญหา IUU ที่ผ่านมา เป็นผลให้การทำประมงของไทยสามารถยกระดับสู่ความเป็นสากล ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ไทยได้ปฏิรูปการประมง IUU โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ และมีนโยบายในการก้าวเข้าสู่การเป็น IUUFree Thailand โดยต้องการจัดระเบียบและพัฒนาระบบการทำประมงของไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ มุ่งเน้นการมีและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักกฎหมายสากล


ทั้งนี้ ต่างประเทศอย่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย พร้อมร่วมมือสนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ
ข่าวสังคม โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD

Author: มูมู่