เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เผยว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดเตรียมพิธีและพร้อมดำเนินการพิธีพลีกรรมตักน้ำ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเป็นไปตามโบราณราชประเพณีทุกประการ

    ทั้งนี้การจัดทำน้ำอภิเษกในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 107 แหล่ง และน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ 4 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระเกษ สระคา และสระยมนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี และแม่น้ำ 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำราชบุรี และแม่น้ำเพชรบุรี มีกำหนดการจัดทำน้ำอภิเษกในทุกจังหวัดทั่วประเทศดังนี้ 

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 “พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” เวลา 10.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 “พิธีทำน้ำอภิเษก” เวลา 15.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี / ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ / เวลา 17.00น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 “พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก” เวลา 09.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี / ผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / เวลา 10.00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย / พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย / เวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

    ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ร่วมในพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมพิธีได้ ในวันที่ 6, 8 และ 9 เมษายน 2562 ตามกำหนดการที่กล่าวข้างต้น โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

ขอขอบคุณ 
ข่าวสังคม โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD

Author: มูมู่