Posted in social

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปร่วมมือกับไทยสู่อาเซียน มุ่งมั่นแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปร่วมมือกับประเทศไทยในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)และพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนของไทยในการผลักดันแก้ปัญหาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน

Continue Reading...