ธนาคารกรุงเทพ
ขอสมัครสินเชื่อเงินสดธนาคารกรุงเทพ ปล่อยใน 7 วัน
รายได้ต่อเดือน - 12000 บาท
วงเงินบัตร/จำนวน - ถึง 4 ล้านบาท
อัตราต่อปี - 15%
ระยะเวลา - 1-72 เดือน
อายุจาก - 20 ถึง 65 ปี

สินเชื่อบัวหลวงแห่งสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ให้การบริการสินเชื่อที่มีให้เลือกหลากหลายประเภทและเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่โดดเด่นติดตาผู้ใช้บริการด้วยสัญลักษณ์บัวหลวงที่เป็นเอกลักษณ์ ในการเปิดให้บริการของสินเชื่อที่ทางธนาคารกรุงเทพได้ปล่อยออกมาให้เลือกใช้บริการกันนั้นก็ยังมีสัญลักษณ์บัวหลวงเป็นการเรียกชื่อสินเชื่อที่น่าสนใจของธนาคารกรุงเทพอีกด้วย

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพอย่างแรกที่ยังเปิดให้บริการในปี 2566 นี้คือสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจคือสินเชื่อวงเงินส่วนบุคคลของธนาคารกรุงเทพ ผู้ที่สมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจจะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยที่อายุระหว่าง 20-59 ปี เป็นพนักงานประจำทำงานมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีและมีบัญชีธนาคารกรุงเทพ เงินเดือนของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจจะต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์บัวหลวงสุขใจจะได้รับวงเงินสูงสุดมากถึง 5 เท่าของเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท เมื่ออนุมัติแล้วได้รับเงินก้อนเข้าบัญชีทุกเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ส่วนอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ คือค่าอากรแสตมป์จะอยู่ที่ 0.05% ของวงเงินกู้ มีค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนดในปีแรกที่ 2% ของเงินต้นคงเหลือและมีค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหากย้อนหลังเกิน 3 เดือนที่ 200 บาทต่อฉบับ

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อบ้านบัวหลวงเพื่อผู้ที่อยากซื้อบ้านไว้ในครอบครองโดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดถึง 30 ปี ในอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลาย สามารถเลือกซื้อได้ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนี่ยมหรือทาวน์เฮ้าส์ จุดเด่นของสินเชื่อบ้านบัวหลวงที่ทางธนาคารกรุงเทพปล่อยออกมานั้นคือมีข้อเสนอการผ่อนชำระให้เลือกถึงสองแบบ ทั้งการผ่อนชำระเงินเดือนแบบคงที่ซึ่งสามารถผ่อนชำระในจำนวนเท่าเดิมทุกเดือน หรือการผ่อนชำระแบบขั้นบันไดลอยตัวที่ผู้กู้จะชำระหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยต่ำและคงที่ในช่วงแรกของสัญญากู้ จากนั้นยอดผ่อนชำระจะสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งสินเชื่อบ้านบัวหลวงนี้ใช่เวลารออนุมัติไม่นาน อยู่ที่ประมาณ 14 วันทำการเท่านั้น

อีกสินเชื่อในไลน์อัพของสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลบัวหลวงนั้นยังมีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจซึ่งเป็นสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน ต่างจากสินเชื่อบัวหลวงสุขใจที่เป็นสินเชื่อวงเงินกู้ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจนี้มีเกณท์ในการพิจารณาและค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมือนกับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ แต่วงเงินของสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจจะได้รับที่ 3 เท่าของเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทถึง 1,000,000 บาท และสามารถเบิกใช้ได้อย่างรวดเร็วทันใจผ่านทางบัตรบีเฟิร์ส สมาร์ทของธนาคารกรุงเทพ

ทั้งสามสินเชื่อในไลน์อัพของสัญลักษ์บัวหลวงนี้เป็นสินเชื่อที่มีข้อเสนอที่ดีของธนาคารกรุงเทพที่ปล่อยออกมาและยังเปิดให้สมัครในปี 2566 ผู้ใช้อาจพิจารณาการสมัครสินเชื่อเงินสดธนาคารกรุงเทพได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์ของทางธนาคารกรุงเทพ