สินเชื่อเงินสดออมสิน
ขอสมัครสินเชื่อเงินสดออมสิน ปล่อยใน 72 ชม
รายได้ต่อเดือน - 8000 บาท
วงเงินบัตร/จำนวน - ถึง 5 ล้านบาท
อัตราต่อปี - 4%
ระยะเวลา - 1-120 เดือน
อายุจาก - 20 ถึง 72 ปี

รู้รอบทิศสินเชื่อออมสินช่วงโควิด 19

แต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินมักจะมีการให้บริการหลากหลายแบบต่างกันออกไป สำหรับธนาคารออมสินที่เป็นหนึ่งในธนาคารเก่าแก่ของประเทศไทย เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานและสร้างความไว้วางใจต่อลูกค้าเสมอมานั้น ก็มีบริการทางธุรกรรมการเงินให้เลือกใช้กันจำนวนมาก โดยเฉพาะบริการสินเชื่อออมสินที่ทางธนาคารมีปล่อยให้สมัครใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2021 หรือปัจจุบันนี้ ซึ่งเมื่อสถานการณ์ทางสังคมได้พบกับวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ธนาคารออมสินจึงปล่อยสินเชื่อออมสินที่น่าสนใจอย่างมากด้วยเช่นกัน

สินเชื่อออมสินมีหลายประเภท โดยส่วนใหญ่นั้นใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3-4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอกสารที่จำเป็นต้องใช้หรือต้องตรวจสอบ รวมถึงปริมาณผู้สมัครในช่วงนั้นอีกด้วย ในการยื่นเรื่องขอสมัครกู้สินเชื่อออมสินนั้นไม่มีการกำหนดขั้นต่ำของเงินเดือนของผู้สมัคร แต่เงินเดือนของผู้สมัครมีผลต่อการพิจารณาวงเงินกู้ โดยในปัจจุบันปี 2021 หรือปี 2564 นี้ ขอแนะนำสินเชื่อที่โดดเด่นและน่าสนใจมากๆ ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 นั่นคือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ซึ่งถือเป็นสินเชื่อน้องใหม่ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของสังคมที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจนได้รับผลกระทบไปทุกภาคส่วน ธนาคารจึงปล่อยสินเชื่อประเภทนี้เพื่อผู้ที่ต้องการกู้เงินในระหว่างที่ขาดรายได้หรือรายได้ลดลงจากผลกระทบของเชื้อไวรัสที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระจะได้รับวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทและอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน ให้ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 2 ปี และที่น่าสนใจมากที่สุดข้อหนึ่งคือการปลอดการชำระหนี้ใน 6 งวดแรก ผู้สมัครสินเชื่อบุคคลจะเริ่มผ่อนชำระหนี้งวดแรกคืองวดที่ 7 โดยหักจากบัญชีของผู้กู้ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 นี้จะมีระยะเวลาในการอนุมัติได้ถึงปลายปี 2564 หรือวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นี้ หรือจนกว่าจะครบงบประมาณที่ทางธนาคารตั้งไว้คือ 20,000 ล้านบาท

เมื่อรู้ประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากสินเชื่ออนุมัติง่ายเงินก้อนออมสินที่ดีเช่นนี้ คงสงสัยกันแล้วว่าเกณท์ในการสมัครเป็นอย่างไรบ้าง หากต้องการสมัครสินเชื่อออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 นี้ มีเกณท์ไม่กี่ข้อคือขอแค่เป็นผู้ถือสัญชาติไทยที่อายุเกิน 20 ปี มีที่อยู่ชัดเจนติดต่อได้และมีเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยที่สำคัญคือต้องมีอาชีพอิสระนอกเหนือจากภาคการเกษตรและได้รับผลกระทบจากสภานการณ์โควิด 19 เพียงเท่านี้ก็เข้าเกณท์ที่สามารถสมัครใช้บริการปล่อยสินเชื่อออมสินจากทางธนาคารได้ง่ายๆ แล้ว